Biblioteek Vishoek bied aan Professor Ampie Muller, skrywer, redakteur, sielkundige, resensent, musiekliefhebber en radio-aanbieder, dosent

Vrydag, 29 Julie 2011

Tyd:     10h00

Plek    :  Biblioteek Vishoek

Koste:     R15.00 ten behoewe van Vishoek se Biblioteekvriende

RSVP : 021  784 2030